Neix la nova Xarxa de Referència en Fabricació Additiva (XaRFA)

La XaRFA, finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb 26 grups de recerca de 14 entitats catalanes, neix amb l’objectiu de crear fins a 12 empreses de base tecnològica i fomentarla transferència de tecnologies d’impressió 3D a la societat.

La xarxa ha estat creada per representar aquest sector d’innovació en impressió 3D a Catalunya i esdevenir un referent internacional gràcies als recents progressos obtinguts per alguns dels seus membres en col·laboració amb grups i empreses internacionals. La XaRFA agrupa als grups de recerca més rellevants en els diferents àmbits d’especialització de la fabricació additiva. D’aquesta manera, s’amplia el desenvolupament de la fabricació additiva i les seves aplicacions a la societat.

El projecte XaRFA, amb una durada de tres anys, culminarà amb el programa XaRFA 2 MaRKET. L’objectiu és identificar i accelerar fins a 12 spin-offs en l’àmbit de la impressió 3D. En conseqüència es pretén crear més d’un centenar de llocs de treball de forma directa en els pròxims cinc anys. Per a fer-ho es duran a terme quatre programes:

  • El primer programa se centra en l’organització, monitoratge i avaluació de les activitats i resultats del projecte, així com en garantir la igualtat de gènere.
  • El segon programa té com a objectius identificar i promocionar de manera continuada i internacional els resultats tecnològics dels membres de la XaRFA que es puguin transferir al teixit industrial a través de trobades i esdeveniments.
  • El tercer programa es concentra en la formació i capacitació dels membres de la XaRFA en les activitats necessàries per poder comercialitzar una tecnologia.
  • Finalment, el programa XaRFA 2 Market té com a objectiu seleccionar i accelerar les tecnologies de fabricació additiva amb més potencial de la XaRFA.

Totes aquestes iniciatives tenen l’objectiu de millorar la transferència, valorització i internacionalització de la recerca desenvolupada pel teixit d’R+D+I català. La XaRFA ajudarà a augmentar el nombre de patents registrades i en el nombre d’empreses de base tecnològica creades amb la participació dels investigadors de la xarxa.

L’organisme està liderat per CIM UPC, capdavanter en tecnologies avançades de la producció i està format per un total de 26 grups de 14 institucions de Catalunya: IQS, UB, UAB, IBEC, LEITAT, EURECAT, UdG, CIMNE, UPC, FSJD, UVic-UCC, IGTP, FI3PT i CIM UPC.