Convocatòries

Obertes

Tancades

Aquesta sessió formativa està dirigida als grups membres de la XaRFA interessats en conèixer els pilars del branding, la creació d’imatge corporativa i el poder de la marca.

Podeu trobar en més detall el contingut de la convocatòria i la informació per inscriure-us en el següent  formulari.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del correu info@xarfa.org.

Notícia Web

Aquesta oportunitat està dirigida als grups membres de la XaRFA interessats en avaluar el mercat i la patentabilitat de les seves tecnologies desenvolupades. La convocatòria inclourà un estudi de mercat i una anàlisi inicial de la patentabilitat per garantir la protecció i viabilitat en el mercat de les seves invencions.

Podeu trobar en més detall el contingut de la convocatòria i la informació per inscriure-us en el següent  formulari.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del correu info@xarfa.org.

Bases de la convocatòria  (PDF)

Aquesta oportunitat està dirigida als grups membres de la XaRFA interessats en identificar el know-how amb potencial de ser transferit. La convocatòria compta amb el suport necessari per avaluar el valor tecnològic i accelerar el procés de la patent.

Podeu trobar en més detall el contingut de la convocatòria i la informació per inscriure-us en el següent  formulari.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del correu info@xarfa.org.

Bases de la convocatòria  (PDF)

Properes

Aquesta primera convocatòria CALL vídeos de noves tecnologies a valoritzar, promoguda per la XaRFA a través del programa XaRFA 2 MaRKET i coordinada per l’àrea de Transferència i Valorització de CIM UPC, pretén identificar les tecnologies innovadores del teixit català amb potencial de ser valoritzades i transferides de cara al 2024.

L’objectiu és donar a conèixer les noves tecnologies en fabricació additiva a valoritzar dels grups membres de la xarxa, identificar la innovació a transferir i crear el material audiovisual necessari per a fer-ho.

Bases de la convocatòria  (PDF)