EURECAT

Descripció:

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, ofereix al teixit empresarial serveis de R+D+i aplicada, serveis tecnològics, consultoria, formació d’alta especialització, desenvolupament de productes i serveis innovadors, i promoció i difusió de la innovació tecnològica.

Activitat en relació a la fabricació additiva:
 

En l’àmbit de la manufactura avançada, i en especial la impressió 3D, Eurecat es basa en tres línies d’actuació:

  • Optimització de processos d’impressió 3D segons l’aplicació.
  • Desenvolupament, validació i caracterització de materials avançats per a la impressió 3D.
  • Desenvolupament de nova maquinària per a la fabricació additiva.
  • Consultoria tecnològica de la implementació de la tecnologies de fabricació additiva en el procés productiu.

Serveis (de l’entitat): 

  • R+D aplicat: projectes de recerca aplicada i innovació i desenvolupament de producte
  • Serveis tecnològics: prototipatge i realització de pilots, assajos i certificacions, producció de sèries curtes
  • Consultoria tecnològica: estratègia i gestió de la innovació, gestió de projectes, gestió d’ajuts públics, intel·ligència competitiva, sistemes de gestió industrial i millora de processos
  • Formació d’alta especialització: formació oberta, formació postgrau, formació ‘in-company’, formació ocupacional-reciclatge professional
  • Promoció i divulgació de la innovació tecnològica: organització d’esdeveniments, activitats de promoció, divulgació de la informació, formats a mida per empreses

Spin-offs: –