UAB

Descripció:

El Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software focalitza la seva recerca en el disseny de sistemes encastats basats en plataformes i models, a diferents nivells (HW, FW, eSW, aSW, web) per a l’increment de prestacions i productivitat en el disseny de sistemes electrònics a mida.

Els prototips i solucions es desenvolupen utilitzant llenguatges d’especificació i disseny (html5, UML, XML, Python, C++, C, Java, SystemC, VHDL), metodologies de codisseny HW/SW i eines de disseny electrònic actuals per als diversos nivells d’abstracció, des de computació encastada d’altes prestacions fins al layout de circuits integrats o impresos flexibles. Per aquests motius, el centre disposa d’una elevada flexibilitat i capacitat d’integració de nous dispositius i components (reals i virtuals) en sistemes electrònics per a diversos entorns d’aplicació, en l’actualitat focalitzats en Automoció/Industrial i IoT/wearables/eHealth.

Activitat en relació a la fabricació additiva:

CEPHIS-UAB està implicat Fabricació additiva en electrònica impresa: projectes TDK4PE, COLAE,

SERENE-IoT. Empreses: CPI, Smartkem, Neudrive, SensingTex..

Serveis:

Dintre dels serveis cientificotècnics de la UAB ofereixen el servei de LAMPES (Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded)

Prototips de sistemes electrònics

 •     Disseny de PCBs amb eines CAD professionals
 •     Muntatge incremental de PCBs amb màquina de muntatge SMD
 •     Gestió fabricació prototips preindustrials
 •     Suport processos certificació

Disseny de sistemes electrònics a mida

 •  Plataformes basades en FPGA, SoC, MPSoC
 • Subsistemes de comunicacions
 • Drivers i middleware
 •  Aplicacions de gestió (web, smartphone)
 •  Sistemes de molt baix consum amb o sense bateries

Implementació de sistemes embedded

 •     Solucions amb plataformes industrials embedded i mòbils
 •     Subsistemes de comunicacions estandarditzats (LTE/UMTS/GPRS/GSM, GPS, wifi, bluetooth, BLE, Zigbee, NFC, USB, Ethernet, busos de camp)
 •     Solucions i aplicacions basades en plataformes Windows, Linux, Android i iOS
 •     Estereoscopia ‘3D i interfícies d’usuari avançades
 •     SmartTV i Set-Top-Box

Printed Electronics

 •     Anàlisi morfològic amb microscopi confocal i interferomètric de materials
 •     Anàlisi de dispositius funcionals amb taula de puntes i instrumentació
 •     Impressió inkjet de materials funcionals i dispositius
 •     Disseny de sistemes amb tecnologies flexibles i/o orgàniques (OLED, OPV, Bateries, RF, Biosensors, OTFTs)