UdG

Descripció:

El Grup de Recerca en Innovació Tecnològica als Sistemes Productius (GITASP) de la Universitat de Girona, de naturalesa tecnològica i mèdica, té experiència en la recerca pel que fa a productes, materials i aplicacions on el ús de la tecnologia és la fabricació additiva.

 El grup participa en projectes de recerca de l’àmbit nacional i internacional on les tecnologies de fabricació additiva s’apliquen a diferents sectors (principalment el món mèdic) pel disseny, desenvolupament i fabricació d’utillatges mèdics. La posta en pràctica dels resultats ha estat possible per la translacionalitat del grup de recerca que col·labora amb diferents actors del món mèdic.

 El GREP Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció, es una part del GITASP. creat el 1998 i format per Doctors en Enginyeria Industrial i Medicina, Enginyers Industrials, Enginyers en Informàtica, Enginyers en Disseny Industrial i Economistes.

 El GREP vincula la col·laboració científica en la recerca i formació de tecnologies de fabricació entre la UdG i EURECAT des de 2006.

Activitat particular del GITASP en relació a la fabricació additiva:
 

Com a síntesi, GITASP-UdG, aporta valor a la XarFA en els següents punts:

 • Modelització del comportament de les tecnologies de deposició de material per tal d’identificar els paràmetres rellevants per a la millora del procés d’impressió i les propietats finals de les estructures impreses.
 • Disseny dels equips d’impressió que permeti millorar la versatilitat del procés, possibilitant l’obtenció d’estructures complexes 
 • Caracterització dels processos de fabricación aditiva.
 • Validació del seu comportament en servei en dos àmbits específics, aplicacions estructurals i biomèdiques.

Serveis:

El grup de recerca GITASP ofereix: 

 • Instal·lacions completes a la UdG, al Parc Científic i Tecnològic UdG i a EURECAT
 • Serveis de mesura de qualitat dimensional i rugositat de peces
 • Serveis de formació contínua de personal d’investigació i responsables de projecte i producte
 • Serveis en el desenvolupament de projectes relacionats amb les línies de recerca del grup
 •  

Spin-offs: –

Descripció:

AMADE (Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural) és un grup de recerca i transferència tecnològica de la Universitat de Girona dedicat a la mecànica de materials i estructures amb una especial atenció als materials compostos reforçats amb fibra.

AMADE és un dels principals grups de recerca en materials compostos a Europa. Els treballs de recerca a AMADE es desenvolupen sota una clara motivació: donar resposta a les necessitats actuals del sector. Les principals línies de recerca del grup són:

 • Mètodes d’anàlisi per a la fiabilitat estructural de materials compostos avançats. 
 • Caracterització termo-mecànica de les propietats dels materials. 
 • Disseny de materials i estructures d’altes prestacions, sostenibles, reutilitzables i reciclables. 
 • Fabricació avançada.

Serveis:

 • Serveis d’assaig i simulació
 • Organitza un màster específic sobre Mecànica de Materials i Estructures ( MMS )
 • Ofereix el Màster Europeu en Anàlisi i Disseny Estructural Avançat amb Materials Composts ( FRP++ )
 • Forma estudiants de grau i predoctorat
 • Acull investigadors postdoctorals alineats amb els valors del grup.