UVic – Elisava

Descripció:

El TR2 Lab és un grup interinstitucional i interdisciplinari que treballa a la intersecció de les ciències de la salut i les ciències de la vida. L’activitat investigadora del grup es focalitza en el desenvolupament d’una recerca translacional orientada a entendre, des d’una aproximació multidisciplinar, els factors i mecanismes implicats en la reparació i regeneració de teixits. El grup de recerca té també com a prioritat, treballar per garantir el desenvolupament professional de tots els membres de l’equip per garantir unes exitoses futures carreres professionals.

El grup treballa des de la perspectiva que la innovació té lloc a la interfase de diferents disciplines i és possible portar-la a terme des d’un equip interdisciplinari com el del TR2Lab, que permet aproximar-se als diferents projectes des de diferents vessants:

  • Des de l’atenció als pacients, usant el model de les úlceres cutànies cròniques per a estudiar la resposta a tractaments que promoguin la reparació i/o la regeneració tissular i per identificar paràmetres clínics que correlacionin amb la dificultat de reparació de teixits.
  • Des de l’epidemiologia, analitzant la informació poblacional per a la identificació de comorbilitats o etiologies específiques que puguin condicionar la capacitat de reparació i/o regeneració tissular.
  • Des de la biologia cel·lular i la genòmica, estudiant els processos cel·lulars implicats en la reparació i regeneració tissular, i els canvis transcripcionals i traduccionals que podrien estar associats a la inhibició de la reparació i regeneració de teixits.

Línies d’investigació:

  • Condicions de salut i regeneració tissular
  • Fotofarmacologia Molecular
  • Fragilitat òssia i muscular
  • Innovació en curació de ferides
  • Mecanismes de reparació i regeneració tissular

Activitat en relació a la fabricació additiva:

El TR2Lab desenvolupa activitat investigadora en vàries línies de recerca, dues de les quals porten a terme activitat investigadora relacionada amb la XarFA:

  1. Línia de recerca en enginyeria, disseny i sistemes vius.

Es porta a terme activitat investigadora relacionada en explorar el potencial de l’enginyeria en

disseny industrial i de les tècniques d’impressió 3D com a plataforma per generar noves estratègies d’enginyeria de teixits. Projectes que es desenvolupen en col·laboració amb altres universitats i institucions de recerca.

    2. Línia de recerca en anàlisi histopatològics.

Treballa en el desenvolupament de projectes d’escanejat 3D de peces anatomopatològiques amb finalitats clíniques: valoració correcte de les lesions patològiques que hi ha en una peça, valoració dels marges patològics en una peça quirúrgica i millora de la correlació macroscòpica i microscòpia de mostres histopatològiques. Projectes que es desenvolupen en col·laboració amb el sector empresarial.