La XaRFA, amb 28 grups de recerca de 14 entitats catalanes, neix amb l’objectiu de crear fins a 12 empreses de base tecnològica i facilitar la transferència de tecnologies d’impressió 3D a la societat.

Oferim un camí mentorat i supervisat mitjançant quatre programes d’acció:

  1. Organitzar, monitoritzar i avaluar les activitats i resultats del projecte de la XaRFA, així com garantir la igualtat de gènere.
  2. Identificar i promocionar de manera continuada i internacional els resultats tecnològics dels membres de la XaRFA que es puguin transferir al teixit industrial a través de trobades i esdeveniments.
  3. Formació i capacitació dels membres de la XaRFA en les activitats necessàries per poder comercialitzar una tecnologia.
  4. Seleccionar i accelerar les tecnologies de fabricació additiva amb més potencial de la XaRFA a través del XaRFA2Market.
mision

Missió

Amb les noves iniciatives la XaRFA té l’objectiu de millorar la transferència, la valorització i la internacionalització de la recerca entorn la fabricació additiva, desenvolupada pel teixit d’R+D+I català.

vision

Visió

El projecte XaRFA culminarà amb el programa XaRFA2Market. Des d’aquest s’acompanyarà i es guiarà a les 12 spinoffs/grups de la xarxa al llarg de tot el procés: des de la identificació i l’acceleració fins a la transferència al mercat.

valor

Valors

Els nostres valors es basen en la responsabilitat de generar sinergies compartides i enriquidores, el compromís amb institucions i entitats membres, la generació i transferència de valor a la societat amb solucions tecnològiques de qualitat, i cuidant el medi ambient i la inclusió de persones.