La XaRFA, amb 28 grups de recerca de 14 entitats catalanes, neix amb l’objectiu de crear fins a 12 empreses de base tecnològica i facilitar la transferència de tecnologies d’impressió 3D a la societat.

Oferim un camí mentorat i supervisat mitjançant quatre programes d’acció:

  1. Organitzar, monitoritzar i avaluar les activitats i resultats del projecte de la XaRFA, així com garantir la igualtat de gènere.
  2. Identificar i promocionar de manera continuada i internacional els resultats tecnològics dels membres de la XaRFA que es puguin transferir al teixit industrial a través de trobades i esdeveniments.
  3. Formació i capacitació dels membres de la XaRFA en les activitats necessàries per poder comercialitzar una tecnologia.
  4. Seleccionar i accelerar les tecnologies de fabricació additiva amb més potencial de la XaRFA a través del XaRFA2Market.
mision

Missió

Millorar la transferència, la valorització i la internalització de la recerca entorn la fabricació additiva desenvolupada pel teixit d’R+D+I català.

vision

Visió

Amb la vista posada sobre aquesta fita, el Programa de Valorització i Transferència de la XaRFA pretén esdevenir el nexe d’unió entre el mercat i el teixit de recerca català dins l’àmbit de la tecnologia d’impressió 3D, situant-se com el referent europeu en fabricació additiva i les seves aplicacions.

valor

Valors

Les actuacions de la XaRFA es basen en el compromís amb les institucions i entitats membres, la responsabilitat de generar sinergies compartides i enriquidores, i la generació de valor a la societat amb solucions tecnològiques de qualitat.