Membres

Entitats membres

La XaRFA, liderada per CIM UPC (centre tecnològic de la UPC líder en tecnologies avançades de la producció), està formada per un total de 28 grups de recerca de 14 institucions d’arreu de Catalunya: