IGTP

Descripció:

El Grup de Recerca d’Innovació, Economia de la Salut i Transformació Digital de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol es va constituir a principis de 2022; reuneix especialistes en diferents àmbits. L’objectiu general del grup és dur a terme una recerca aplicada transversal amb la visió d’incidir en el model sanitari, ho farà connectant equips multidisciplinaris, formats per experts en gestió, innovació, transformació digital, transferència de coneixement i economia de la salut.

El grup té com a pilar tres línies de recerca:

  • Innovació tecnològica
  • Transformació i salut digital
  • Economia de la salut

Activitat en relació amb la fabricació additiva:

Des de la perspectiva de la impressió 3D, INEDIT treballa per implementar, entre d’altres l’ús de la fabricació additiva en la pràctica assistencial, investigant no només el seu impacte en indicadors clínics, sinó els mecanismes per implantar la tecnologia en centres hospitalaris. Actualment, el grup està treballant per desenvolupar un mecanisme que permeti analitzar de forma objectiva la preparació dels hospitals catalans per implementar programes de postprocessat de la imatge 3D, inclosa la fabricació additiva.

Serveis:

El grup de recerca INEDIT ofereix serveis de gestió de projectes, proves de concepte, i validació de solucions en entorns clínics reals. Sense poder arribar a treballar un assaig clínic complet, el grup de recerca INEDIT ofereix una primera oportunitat per validar necessitats i tecnologies amb professionals sanitaris i pacients reals.