CIMNE

Descripció:

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) és un organisme de recerca creat l’any 1987 com a col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la UPC, en col·laboració amb la UNESCO.

L’activitat científica general del grup és el desenvolupament de mètodes de la mecànica computacional per a la modelització de problemes a l’enginyeria. En aquest context, el grup treballa més específicament en les àrees següents: 

  • Modelització numèrica de processos de fabricació industrial
  • Modelització numèrica del comportament mecànic de materials i estructures.
  • Eines avançades per al disseny computacional de materials d’enginyeria.

Activitat en relació a la fabricació additiva:La simulació numèrica del procés de manufactura additiva per a metalls i polímers és una de les principals línies de recerca del grup. Actualment s’està desenvolupant una eina computacional per a ús industrial amb el suport de diferents empreses entre les quals ArcelorMittal (3D Printing), HP, BCN3D.

Serveis:
 

Les Seccions del Departament de RMEE estan especialitzades en unes àrees concretes:

  • La Secció d’Industrials de Terrassa ofereix serveis amb base experimental per això compta amb un laboratori certificat amb la ISO 9001, dotat de les infraestructures necessàries per donar suport al teixit industrial en totes aquelles activitats de recerca, desenvolupament i innovació que comportin el disseny, l’anàlisi, l’assaig o la certificació de materials i d’estructures amb finalitats resistents.
  • La Secció d’Industrials de Barcelona desenvolupa col·laboracions de recerca i transferència de tecnologia i de coneixement, que es concreten en anàlisi, disseny, càlcul, assaig i estructures; especialment en comportaments complexes, fenòmens d’inviabilitats, estructures lleugeres, mesures i verificacions experimentals, i aplicat a molt diversos sectors industrials.

Projecte dins la xarxa:

Spin-offs:

  • CIMNE tecnología, SA
  • Ingeniería y Sistemas COMPASS, SA
  • QUANTECH ATZ
  • structuralia, SA