Sis projectes en l’àmbit de la fabricació additiva dels grups de recerca de la XaRFA són beneficiaris dels ajuts IdC d’Agaur 2023

Barcelona, 1 de març de 2024 – La Xarxa de Referència en Fabricació Additiva (XaRFA) celebra la selecció de sis projectes de recerca de grups membres en el Programa Indústria del Coneixement d’Agaur de 2023. Aquest programa ofereix suport a diverses fases dels projectes mitjançant els ajuts Llavor, Producte i Innovadors, impuls per estimular l’activitat R+D+I i fomentar el seu desenvolupament, convertint-se en un suport crucial per a les xarxes en la seva missió de valorització i transferència del coneixement.

En la darrera convocatòria, la XaRFA ha brindat suport a 10 projectes dels grups de recerca membres, tant a través del Programa de preparació als Ajuts IdC d’Agaur XaRFA 2 MaRKET com per altres vies. Amb una concessió que supera el 54% dels ajuts sol·licitats, aquest èxit ha estat una gran font de motivació per a continuar enriquint la comunitat emprenedora d’impressió 3D dins el teixit R+D+I català.

En la modalitat Llavor, per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu amb una aportació de 20.000 € durant sis mesos, han sigut beneficiaris:

  • FSAM3TAL:  liderat pel Dr. Felip Fenollosa, amb la col·laboració dels científics emprenedors Sergio Elizalde i Miguel Grande, del grup d’investigació de CIM UPC. Desenvolupament d’un sistema de fabricació additiva metàl·lica basat en la soldadura per fricció en estat sòlid, eliminant la necessitat de materials especials i reduint la complexitat i els costos.
  • CARBOPRINT 3D: liderat pel Dr. Felip Fenollosa, amb la col·laboració dels científics emprenedors Sergio Elizalde i Miguel Grande, del grup d’investigació de CIM UPC. Desenvolupament de pastes termoestables de base epoxi supercarregades amb fibra de carboni per la tecnologia de Direct Ink Writing, oferint propietats mecàniques excepcionals en comparació amb altres tecnologies d’impressió 3D.
  • Phygital Human Bone: liderat pel Dr. Juan Crespo del grup d’investigació TR2Lab d’Elisava i la UVic. Desenvolupament d’un model phygital sintètic de l’os humà mitjançant un disseny biomimètic innovador i una tècnica de bioimpresió 3D, permetent recrear les propietats del teixit ossi i la reproducció controlada per a estudis biomecànics avançats.
  • 3D µprinting: liderat pel Dr. Jose Oriol Rius del grup d’investigació CPCM de la UB-Fundació Bosch i Gimpera. Implementació d’una tecnologia de micro-impressió 3D per a la fabricació de components de precisió amb aplicacions diverses que permet combinar la impressió 3D, tot fabricant un nou capçal adaptable a impressores d’ús comercial, amb processos d’electrodeposició de metalls.
  • BIO-4D: liderat per Dra. Marta Pegueroles del grup d’investigació BBT de la UPC-EEBE. Projecte enfocat en el desenvolupament de la bioimpressió 4D d’un stent de polímer amb memòria de forma i l’avaluació de la patentabilitat de la creació de teixits biològics complexos amb aplicacions prometedores en medicina regenerativa.

Així mateix, en la categoria Innovadors, dirigit a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya, amb una aportació de 84.000 € per 18 mesos, la XaRFA dona suport al projecte beneficiari:

  • ELASTOM3D: liderat pel Dr. Robert Teixidor del grup de recerca GEMAT d’IQS; i el Dr. Felip Fenollosa, de CIM UPC. Desenvolupament de materials elastomèrics amb aplicacions avançades mitjançant impressió 3D, ampliant les possibilitats en la fabricació de productes flexibles implantables.

La XaRFA reafirma el seu compromís amb la innovació, la valorització i transferència de coneixement i la col·laboració, contribuint al desenvolupament de la recerca en l’àmbit de la fabricació additiva a Catalunya. Els èxits d’aquests projectes subratllen la feina, la motivació i els avanços de la comunitat investigadora emprenedora, i la important tasca de la xarxa liderant iniciatives i aportant recursos per a la valorització, transferència i internacionalització del coneixement, consolidant un marc robust per al creixement i l’impacte a la societat.